سیاست حریم خصوصی

این صفحه سیاست حریم خصوصی و اطلاعات، نحوه استفاده و اشتراک گذاری AnyControl را توضیح میدهد.

قبل از ثبت نام و استفاده از سرویس و خدمات AnyControl لطفا سیاست حریم خصوصی را با دقت بررسی کنید. با استفاده از هر بخش از خدمات، متوجه می شوید و رضایت می دهید که اطلاعات شما همانطور که در این سیاست حریم خصوصی مشخص و ذکرشده است جمع آوری، استفاده و افشا می شود. بنابراین در صورت موافق نبودن حتی با یک بخش، بهتر است از خدمات ما استفاده نکنید.

سیاست حریم خصوصی

اطلاعاتی که جمع آوری می کنیم

ما اطلاعات را به روش های مختلف جمع آوری می کنیم، از جمله:

  • هنگامی که شما اطلاعات را مستقیماً به وب سایت ما ارائه می دهید 
  • هنگامی که ما بطور غیر فعال اطلاعاتی را از شما جمع آوری می کنیم، مانند مرورگر یا دستگاه شما. 
  • و اطلاعات از واسطه های شخص ثالث
  • اطلاعاتی که مستقیماً در اختیار ما قرار می دهید


در هنگام ایجاد حساب آنلاین، خرید و تماس با ما یا ارائه بازخورد و ثبت نظر، هرگونه اطلاعاتی را که در اختیار ما قرار می دهید را جمع آوری می کنیم.

این اطلاعات ممکن است شامل نام، آدرس ایمیل، اطلاعات پرداخت و موقعیت جغرافیایی شما باشد اما محدود به این موارد نیست.
اطلاعاتی که به صورت خودکار جمع آوری می شوند

ممکن است به طور خودکار اطلاعات خاصی در مورد دستگاه هایی که برای دسترسی به وب سایت خود استفاده می کنید جمع آوری کنیم.

ما ممکن است اطلاعات دستگاه مانند آدرس IP، اطلاعات مکان، انواع مرورگر، زبان مرورگر، سیستم عامل و اطلاعات مربوط به روش‌های تعامل شما با وب‌سایت، مانند ارجاع و خروج از صفحات وب و نشانی‌های اینترنتی، شما را جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل کنیم. از کلیک ها، محتوای مشاهده شده و ترتیب صفحات بازدید شده، مدت زمان صرف شده در صفحات خاص، تاریخ و ساعت استفاده از وب سایت، گزارش های خطا و سایر اطلاعات مشابه.

ما همچنین از ارائه دهندگان و فناوری های تجزیه و تحلیل شخص ثالث، از جمله کوکی ها و ابزارهای مشابه، برای کمک به جمع آوری این اطلاعات استفاده می کنیم.
برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه استفاده از کوکی ها، لطفاً سیاست کوکی ما را بخوانید.
اطلاعات از واسطه های شخص ثالث
همچنین ممکن است اطلاعاتی را از اشخاص ثالث، از جمله پلتفرم های رسانه های اجتماعی، جمع آوری کنیم. بسته به منبع، این اطلاعات جمع آوری شده از اشخاص ثالث می تواند شامل نام، اطلاعات تماس، اطلاعات جمعیت شناختی و غیره باشد.

چگونه از اطلاعات شما استفاده می کنیم

ما ممکن است از اطلاعاتی که جمع آوری می کنیم برای موارد زیر استفاده کنیم:

  • استفاده از داده ها برای هدفی که تعیین شده است 
  • ارائه و بهبود خدمات
  • انجام ارزیابی، تحقیق و ارائه گزارش
  • پیروی از قوانین و محافظت از حقوق ، دارایی ویا امنیت AnyControl 
  • اجرای شرایط استفاده ما، از جمله بررسی تخلفات احتمالی.


ما از داده های جمع آوری شده برای هر هدفی، از جمله اهداف تحقیق و بازاریابی و عملکرد خدمات استفاده می کنیم.

چه زمان اطلاعات شما را فاش می کنیم


ما ممکن است اطلاعات شما را با سازمان های شخص ثالث که از سمت ما خدمات دهی می کنند، از جمله مدیریت رویداد، بازاریابی، پشتیبانی مشتری، ذخیره سازی داده ها، تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها، و خدمات حقوقی را بدون محدودیت به اشتراک بگذاریم.

ما ممکن است اطلاعات شما را در صورت لزوم طبق قانون برای رعایت مراحل حقوقی و اعمال شرایط استفاده و این سیاست حریم خصوصی، افشا کنیم.
همچنین ممکن است در صورت رضایت شما برای انجام این کار، اطلاعات شما را در اختیار هر شخص ثالثی قرار دهیم.

آنالیز آنلاین

ما ممکن است از خدمات تجزیه و تحلیل شخص ثالث مانند Google Analytics در وب سایت خود برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده کنیم.

اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط فناوری‌های تحلیلی مختلف که در بخش سیاست کوکی توضیح داده شده است، مستقیماً توسط ارائه‌دهندگان این خدمات جمع‌آوری می‌شود، که از این اطلاعات برای ارزیابی استفاده شما از وب‌سایت استفاده می‌کنند.

برای جلوگیری از استفاده Google Analytics از اطلاعات شما برای تجزیه و تحلیل در وب سایت ما، می توانید افزونه رسمی مرورگر انصراف Google Analytics را اضافه کنید.

تمهیدات امنیتی

ما اقدامات امنیتی فنی، فیزیکی و سازمانی را برای محافظت در برابر از دست دادن، سوء استفاده و یا تغییر اطلاعات شما اجرا کرده ایم.

این اقدامات امنیتی بر اساس حساسیت اطلاعاتی که جمع آوری و ذخیره میکنیم متفاوت است.

رمز عبور کاربر ذخیره نمی شود ما فقط هش رمز عبور تولید شده توسط توابع هش را، از رمزهای عبور کاربر ذخیره می کنیم.

Support
0513-833-4051